Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎16 Sivan 5784 | ‎22/06/2024

Scroll to top

Top

Bikúr be-Usefíye, kfár hadrúzim ba-Carmél

Bikúr be-Usefíye, kfár hadrúzim ba-Carmél

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – ממצאים ארכיאולוגיים מעידים על קיום חיים במקום מאז תקופת הברונזה. ההתיישבות של הדרוזים כאן החלה לפני כ־400 שנה, על חורבות כפר קדום. לימים התגלו כאן שרידי פסיפס של בית כנסת עתיק, מה שמעיד שככל הנראה החורבות שעליהן התיישבו היו של יישוב יהודי שנקרא חוסיפה. רצפת הפסיפס שנמצאה הייתה בגודל של עשרה מטרים רבועים, ציור של שתי מנורות וגלגל מזלות. הרצפה מוצגת כיום במוזיאון, אבל נשאר ממנה שריד מצומצם ליד בית התפילה בחלק העתיק של הכפר