Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎11 Nisan 5784 | ‎19/04/2024

Scroll to top

Top

Bikúr betajanát hakoaj Naharáim sheyiséd Pinjas Rútenberg, veandártat hahantzajá layeladót shenirtzejú bamakóm be1997

Bikúr betajanát hakoaj Naharáim sheyiséd Pinjas Rútenberg, veandártat hahantzajá layeladót shenirtzejú bamakóm be1997

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – בסיס היחסים בין המדינות השכנות נרקם ממש במקום הזה. עופר הצביע על עץ דקל בצד הירדני וסיפר ששם הייתה הווילה שבה נפגשה גולדה מאיר עם המלך עבדאללה הראשון לפני קום המדינה. בספרה «חיי» סיפרה מאיר על המפגש ההיסטורי: «בפעם הראשונה נפגשתי עם עבדאללה בתחילת נובמבר 1947. הוא הסכים להיפגש איתי – בתפקידי כראש המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית – בבית אחד בנהריים שעל הירדן, במקום שהייתה תחנת כוח הידרו־חשמלית של חברת החשמל לארץ ישראל. באתי לנהריים עם אחד המומחים הערביים שלנו, אליהו ששון. שתינו את ספלי הקפה הרגילים כמצוות הטקס, ואחר כך התחלנו לשוחח. עבדאללה היה איש גוץ, מאוזן מאוד ובעל קסם רב. הוא הבהיר במהירות את עיקר העניין. הוא לא ייתן ידו לשום התקפה ערבית עלינו».