Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎9 Sivan 5784 | ‎15/06/2024

Scroll to top

Top

Biografia jadasha al Shaúl Tchenichovsky: «Layofí venisgáv el», meét Idó Basók

Biografia jadasha al Shaúl Tchenichovsky: «Layofí venisgáv el», meét Idó Basók

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – בימים אלה יצאה בהוצאת כרמל ביוגרפיה מקיפה ומרשימה של המשורר שאול טשרניחובסקי ושמה «ליופי ונשגב לבו ער». את הביוגרפיה כתב החוקר והעורך עידו בסוק, עורך «הד האולפן», נכדו של המשורר קדיש יהודה סילמן, ובנו של המשורר משה בסוק. הביוגרפיה משלבת סיפור חיים סוער של ציוני נלהב ועם זאת בעל עמדה עצמאית ולעיתים מקוממת בעיני שומרי חומות למיניהם. טשרניחובסקי היה רופא שנאבק על פרנסתו, חובב נשים בעל הופעה מרשימה, ובראש ובראשונה, משורר נפלא, שנחשב יחד עם ביאליק לאחד משני עמודי התווך של השירה העברית שליוותה את התחייה הלאומית ואת תחיית הלשון.
את הספר צריך לקרוא בעיון, ולהלן מתאבן: עשרה דברים שלא ידעתם על שאול טשרניחובסקי.