Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎20 Kislev 5784 | ‎03/12/2023

Scroll to top

Top

Cherner Yehuda (Rudi) Z”L: me23 Yordéi Hasirá shenimtzeú krováv ajréi harbé shaním shel jipús

Cherner Yehuda (Rudi) Z”L: me23 Yordéi Hasirá shenimtzeú krováv ajréi harbé shaním shel jipús

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – צ’ארנר יהודה «רודי» ז»ל נולד בשנת 1921 בגרמניה. בנעוריו היה חבר בתנועת הנוער «הבונים» ובמסגרת תנועה זו עשה שלוש שנות הכשרה בכפר בארץ מולדתו. לימים עלה לארץ-ישראל בחברת עליית-הנוער, נשלח עם חבריו לקיבוץ תל יוסף והיה בין מייסדי קבוצת «קדמה». בקרב חבריו נודע כאיש מופנם ומתבודד אך מקובל בחברה בגלל מסירותו לעבודה, דבקותו בתפקידו ונאמנותו לחברים. בצד מאמציו להרבות השכלה ולרכוש ידיעה בתחומים שונים בחקלאות, בימאות ובלשון העברית – עבד כגנן וכסדרן-עבודה ובשורות אירגון ה»הגנה» עבר קורסים בימאות. לימים שימש גם כמדריך בקורסים אלה והמשיך לקיים את הקשר עם הים והימאות. במאי 1945 נקרא מטעם אירגונו למבצע המיוחד של «כ»ג יורדי הסירה» שעליהם הוטלה המשימה לפוצץ את בתי הזיקוק בטריפולי שבלבנון. בכ»א באייר תש»א (18.5.1941) הפליגו הכ»ג בסירתם לעבר היעד, אבל המשימה לא בוצעה והצעירים לא שבו לבסיסם. סיבת הדבר ומקום קבורתם לא נודע עד היום הזה.

בית-הספר לקציני-ים בעכו נקרא על-שם «כ»ג יורדי הסירה