Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎16 Sivan 5783 | ‎04/06/2023

Scroll to top

Top

Darjéi hashalóm shel haráv Avrahám Itsják HaCohén Kuk

Darjéi hashalóm shel haráv Avrahám Itsják HaCohén Kuk

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – עד כמה שהדבר נשמע מוזר או מפתיע, הרב אברהם יצחק הכהן קוק (הראי»ה) מיעט יחסית לעסוק בתחום זה. מאות הספרים, עבודות החקר והדוקטורטים שנכתבו על דמותו של מי שהיה לא רק רב, אלא גם הוגה, פילוסוף ומשורר, חסרות משנה סדורה דווקא בעניין המרכזי של יהודים וערבים, והסיבה לכך פשוטה. רבה האשכנזי הראשי הראשון של ארץ ישראל, מייסד הרבנות הראשית ואחד מאבות הציונות הדתית אמנם עסק, גם אם מעט, ביחסי יהודים־ערבים בארץ ישראל. אלא שהראי»ה נפטר 13 שנה לפני שקמה המדינה, ושש שנים בלבד אחרי שהעימות היהודי־ערבי על ארץ ישראל עלה על מסלול של קונפליקט לאומי מובהק, במאורעות תרפ»ט (