Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎13 Tishri 5784 | ‎28/09/2023

Scroll to top

Top

Dvash mejaruvím

Dvash mejaruvím

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – סודו של סירופ החרובים

ענף חקלאי שלם, שניעור ממאות שנים של תרדמת, מציע פרנסה לעוד ידיים עובדות ושטחי מרעה לדבורים, שבזמן פריחת החרוב בחודשי הסתיו אין להן עוד הרבה אופציות פורחות. עץ עמיד המאריך חיים, בעירתו איטית – מה שמקנה לו יתרון בזמן שריפה, שלא מתחזר בכמויות המים שהוא מבקש לעצמו, נדיבות שהעלתה אותו על נס במקורות יהודיים שראו בו סמל לצניעות ולהסתפקות במועט, מהראויים ביותר שצומחים בסמוך לקברי קדושים.