Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎3 Nisan 5783 | ‎25/03/2023

Scroll to top

Top

Emmy Noether, hamatematekáit hayehudiá sheshintá et haolám

Emmy Noether, hamatematekáit hayehudiá sheshintá et haolám

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – אמי נתר: המתמטיקאית היהודייה ששינתה את העולם. בדרך להגשמת תשוקתה למתמטיקה, עמדה אמי נתר בפני מכשולים רבים בתור אישה משכילה ויהודייה בגרמניה בין שתי מלחמות העולם. על אף הקשיים הצליחה נתר להשאיר את חותמה כשניסחה במושגים מתמטיים את תורת הייחסות של איינשטיין. למעשה, כל הפיזיקה המודרנית חייבת לה תודה.