Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎10 Tishri 5784 | ‎25/09/2023

Scroll to top

Top

Guilguló shel nigún miGuermánia hanátzit leÉretz Israel

Guilguló shel nigún miGuermánia hanátzit leÉretz Israel

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – באביב 1933 התכנסו ארבעה אנשים על רציף של תחנת הרכבת בברלין, הם עמדו לעלות על רכבת לטרייסטה (שבאיטליה) , שם היו אמורים לעלות על הספינה לארץ-ישראל. מה שהפך את הקבוצה הזאת לבלתי רגילה היה העובדה שהיא מורכבת משני זוגות, האחד יהודי, השני נאצי ,זה היה חודשיים לאחר מינויו של היטלר לקנצלר הרייך הגרמני והחקיקה הראשונה שלו נגד הלא אריים. שני הזוגות נסעו בשליחות המפלגת הנאצית ושל הפדרציה הציונית בגרמניה. הם היו עסוקים במשימה שהייתה אמורה לחרוץ את גורלה של יהדות גרמניה.

הנאצים שעלו על הרכבת היו הברון לאופולד פון מילדנשטיין Leopold von Mildenstein ואשתו. פון מילדנשטיין היה חבר במפלגה הנאצית וגם באס-אס, חבריו היהודים, היו קורט טוכלר Kurt Tuchler, פקיד הפדרציה הציונית בגרמניה, שגם הוא ליווה את אשתו. מה שהביא אותם למסע זה לארץ-ישראל היה רצונם המשותף, המונע על ידי מטרות שונות בתכלית, להפוך את גרמניה «לנקייה מיהודים «,

פון מילדנשטיין נולד בשנת 1902 בפראג, אז חלק מהאימפריה האוסטרו הונגרית, כבן למשפחה השייכת לרובד הנמוך ביותר של האצולה האוסטרית. הוא הוכשר כמהנדס. בשנת 1929 הצטרף למפלגה הנאצית ובשנת 1932 הצטרף לאס אס, והיה אחד האוסטרים הראשונים לעשות כן.