Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎14 Kislev 5783 | ‎08/12/2022

Scroll to top

Top

Ha-Histótia shél Harová ha-Yehudí be-Aza

Ha-Histótia shél Harová ha-Yehudí be-Aza

HAPINA HAIVRIT, CON IRIT GREEN – שם המקום, רובע היהודים, מעורר תמיהה. אנחנו לא נמצאים בירושלים אלא ברצועת עזה.
כשצועדים לכיוונו, אחרי שעולים במדרגות המובילות אליו, מבחינים בשכונת מגורים ישנה בעלת
מאפיינים היסטוריים ייחודיים. היא נמצאת ברובע א־זייתון שבמזרח עזה ומתגוררות בה כמה
משפחות. המבנים כאן עתיקים מאוד, מזהים היטב את הסדקים בקירות. שמה של השכונה,
כאמור, הוא רובע היהודים, אבל אפשר להסתפק גם ברחוב היהודים. רוחבו כשלושה מטרים
ובתים ניצבים בשני צדיו.