Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎14 Shevat 5781 | ‎27/01/2021

Scroll to top

Top

Ha-yehudím ha-Kantonistim jogeguím Simjat Torá

Ha-yehudím ha-Kantonistim jogeguím Simjat Torá

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – הקנטוניסטים ידעו לרקוד כמו קוזאקים. הם היו גברים גדולים וחזקים וספרי
התורה הכבדים נראו כמו קיסמים בזרועותיהם. הם רקדו במשך שעות ללא
מאמץ; סיפור שמחת תורה אמיתי, על אחת מתקופות החושך שידעו היהודים
תחת שלטון הצאר הרוסי