Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎16 Sivan 5784 | ‎22/06/2024

Scroll to top

Top

Hafashistim: tnuát haLiguionerim shetavjú beyahadut Romania

Hafashistim: tnuát haLiguionerim shetavjú beyahadut Romania

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – ועדת ההיסטוריונים, שהוקמה על ידי ממשלת רומניה, החליטה שאינה יכולה לנקוב במספר היהודים שהומתו בשואת יהודי רומניה תחת שלטון רומני, אך ציינה שמספרם נע בין 280,000 ל-380,000. בדו»ח הסופי של הוועדה הנשיאותית לניתוח הדיקטטורה הקומוניסטית ברומניה נקטו במספר המשוער של שלוש מאות אלף יהודים שמותם רובץ על כתפי השלטון הרומני באותה תקופה, יהודי בסרביה, בוקובינה, שטחי כיבוש רומניים באוקראינה וגם יהודים מהרגאט, שהוגלו לטרנסניסטריה