Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎8 Nisan 5784 | ‎16/04/2024

Scroll to top

Top

Hagán ha-arjeologí shel haKotel hadromí b-Yirushalayim

Hagán ha-arjeologí shel haKotel hadromí b-Yirushalayim


HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – חשיפה לדרום: הגן הארכיאולוגי שליד הכותל הדרומי בירושלים
בעוד המוני בני אדם מבקרים מדי יום בכותל המערבי, רק בודדים פוקדים את הכותל הדרומי ואת הגן הארכיאולוגי הסמוך אליו, שצופנים בתוכם פיסה מרתקת מההיסטוריה העשירה של ירושלים
אנשים מכל הדתות באים אל פתחו של הכותל המערבי, אך רק בודדים מגיעים לבקר או בכלל מכירים בקיומו של הכותל הדרומי. הקיר ההיסטורי שנמצא מדרום לרחבת המתפללים העמוסה, הוא הפינה הדרום-מערבית של הר הבית. פה גם מסתתרת עוד פיסה מההיסטוריה העשירה של ירושלים, שאותה תוכלו להכיר בקלות רבה באמצעות סיור קצר אך עשיר באינפורמציה, בגן הארכיאולוגי שעודנו אתר חפירות פעיל, הנמצא ממש לרגלי הכותל.