Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎12 Kislev 5783 | ‎06/12/2022

Scroll to top

Top

Hakehilá hayehudít bePittsburgh beével kavéd

Hakehilá hayehudít bePittsburgh beével kavéd

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – ראש העיר פיטסבורג אמר כי «סקוורל היל היא השכונה הכי רבגונית בפיטסבורג. אנחנו נהיה שם לתמוך בחברינו בקהילה היהודית. נתאושש מזה ונעמוד בחזרה. השוטרים הגיעו ממחוזות שכנים לעזור, התיאום עזר לעמוד בטרגדיה. תודה מכל העיר לשוטרים שסיכנו את עצמם. העיר תעמוד מאחורי המשפחות. אנחנו יודעים שאנו כחברה טובים יותר מזה, השנאה לא תנצח, מי שמנסה לפלג אותנו בגלל איך שאנחנו מתפללים יפסיד».