Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎14 Kislev 5783 | ‎08/12/2022

Scroll to top

Top

Hashir Hayíti Naár, seshár Moti Fleischer im Aviva Benu beLehakát haNájal be-1967, vesipuró

Hashir Hayíti Naár, seshár Moti Fleischer im Aviva Benu beLehakát haNájal be-1967, vesipuró

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – בשנת 1965 נחשבה להקת הנח»ל ללהקה מספר אחת מבין הלהקות הצבאיות ובכלל. סולניה הפכו לאלילים ושיריה חרכו את מצעדי הפזמונים בשתי תחנות הרדיו הישראליות שפעלו באותה עת – קול ישראל וגלי צה»ל. בתקופה זו השמות הגדולים של הלהקה היו אומנים שכולנו מכירים, ובהם שלום חנוך , ששון קוסובסקי (ששי קשת), טוביה קוזלובסקי (צפיר), חנן בוליבסקי (יובל), שולה חבינסקי (חן), מנחם זילברמן ואביבה בנו.

הייתי נער
מילים: דוד עתיד
לחן: יאיר רוזנבלום

היעדים מטוהרים והרוסים
שלגים על החרמון מול שמש נמסים
ובעיירת רפאים על הרמה
חמור בודד תועה כבטרם מלחמה.
הקיץ שב למשלטיו הישנים
אבל פניך, נערי, נותרו שונים.

הוילונות הוסרו והנייר גורד
פקיד העירייה נעל את המקלט
שלוחות הדשא מטפסות ומעלות
ירוק טרי על צלקות התעלות.
הרימונים חזרו לשוק לדוכנים.
אבל פניך, נערי, נותרו שונים.
אבל פניך, נערי, נותרו שונים.

היה לי נער מאוהב היה לי נער,
צלול היה קולו צלולות היו עיניו
הקרב נדם ושוב קרב הוא אל השער
אך הילוכו כבד וחתומות פניו

גילחנו הזקן קיפלנו המדים
שתקנו סביב ספלי קפה עם ידידים
העניינים שבים אט, אט למסלולם
לומדים לא להזכיר את אלה שאינם.
לומדים לחזור להרגלים הישנים.
אבל פניך, נערי, נותרו שונים.

שוב החשמל בוהק בלילה ברחובות
שלטי האור מוכרים פלאפל ותקוות
על מדרכות בין שולחנות בירידים
המיני שב להשתלט על המדים.
על גל האתר צועדים הפזמונים.
אבל פניך, נערי, נותרו שונים.
אבל פניך, נערי, נותרו שונים.

היה לי נער מאוהב היה לי נער
צלול היה קולו צלולות היו עיניו
הקרב נדם ושוב קרב הוא אל השער
אך הילוכו כבד וחתומות פניו

עימדי בשער נערה עימדי בשער
אני חוזר אלייך בדרכי עפר
הייתי נער, נערה, הייתי נער,
עכשיו חייכי אלי מוכרת ויפה.

אך הילוכו כבד וחתומות פניו..
חייכי אלי מוכרת ויפה…