Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎14 Adar I 5784 | ‎23/02/2024

Scroll to top

Top

«Hashulján shel Lag Baomer», sipurá shel Liat Ben Shai

«Hashulján shel Lag Baomer», sipurá shel Liat Ben Shai

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – מיד אחרי ביה»ס החלו החיפושים הנמרצים, אשר כללו: שיכנועים,, מניפולאציות ו»החלפות» עם הקבוצה השנייה.
את «הסחורה» יקרת הערך אשר הצלחנו לגרד, הובלנו בהתרגשות למקום מבטחים, אשר היה מוסתר היטב מעיני
«הגנבים». כמובן שכולנו נטלנו חלק בתורנות השמירה שהייתה סיפור מתח לילי בפני עצמו.
כשהגיע היום הגדול, בשעות אחה»צ של ל»ג בעומר, «האוצר» הוצא מהמסתור ואט אט ביראת כבוד ובתכנון קפדני החלה מלאכת בנין השלד.