Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎11 Av 5782 | ‎08/08/2022

Scroll to top

Top

Hitgalú biYrushaláim mikvé tohará ubrejá milifnéi 2000 shaná

Hitgalú biYrushaláim mikvé tohará ubrejá milifnéi 2000 shaná

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – ברשות העתיקות אמרו כי אמת המים התחתונה מתפתלת לאורך מסלול של למעלה מ-21 ק»מ, מבריכות שלמה שמדרום לבית לחם ועד לעיר העתיקה ולהר הבית, בשיפוע מתון – ירידה של מעט יותר מ-1 מטר אחד לאורך כל קילומטר. מפעל מים מדהים זה, אשר יזמו המלכים החשמונאים במטרה להגדיל את אספקת המים לירושלים ולהר הבית בפרט, מעורר התפעלות גם היום, ובזכות תחכומה ואיכותה של האמה, נמשך השימוש בה לאורך 2,000 שנה, עד להמצאת משאבות הפועלות באמצעות חשמל בתקופת המנדט הבריטי, לפני כ-100 שנים