Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎21 Adar I 5784 | ‎01/03/2024

Scroll to top

Top

Imanuél Tsúr (Tsukerberg) vehavraját hametosím hamefoéret sheló meÁnglia

Imanuél Tsúr (Tsukerberg) vehavraját hametosím hamefoéret sheló meÁnglia

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – אז איך מוציאים מבריטניה ארבעה מטוסי ענק כשהסקוטלנד יארד בעקבותיך? צור, בינתיים בלי המטוסים, חוזר לפריז ושובר את הראש. «צור פוגש במקרה בחורה צעירה בבית קפה, שיושבת ומספרת לו שהיא הגיעה לפריז ורוצה להיות שחקנית קולנוע. חלום חייה הוא לעשות סרט על טייסים ניו זילנדים שנלחמו למען העולם החופשי במלחמת העולם השנייה. הוא תופס את הראש והוא מבין שהיא מביאה לו את הפתרון ככפפה ליד».