Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎18 Kislev 5784 | ‎01/12/2023

Scroll to top

Top

Israel metzayénet hashavúa 75 shaná leyom hatzbaát haUm lejalukát haáretz

Israel metzayénet  hashavúa 75 shaná leyom hatzbaát haUm lejalukát haáretz

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – כ»ט בנובמבר

  ההחלטה התקבלה ביישוב  בשמחה רבה, בשל התמיכה המדינית והמשפטית שנתנהלהקמת מדינה יהודית. יהודים רקדו משמחה בחוצות הערים והיישובים בכל רחבי ארץ ישראל. גם בקהילות יהודיות בתפוצות  ישראל רבים. ברומא התאספו לתפילת הודיה מול שער טיטוס , המקום המסמל את החורבן בארץ ישראל לאחר המרד הגדול , שאירע כאלפיים שנה קודם