Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎8 Kislev 5780 | ‎06/12/2019

Scroll to top

Top

Itzjak Navon z”l: hanasí hajamishí shel Israel, halaj le-olamó beguil 94

Itzjak Navon z”l: hanasí hajamishí shel Israel, halaj le-olamó beguil 94

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – נבון חיבר כמה ספרים ואף מחזה מצליח, “בוסתן ספרדי”, המתאר את הווי העדה הספרדית בתחילת המאה ה-20. גם על היצירה “הרומנסרו הספרדי”, מופע שירי קודש וחול, הוא חתום. הוא נהג לחקור את תולדות האינקוויזיציה, ולשם כך בילה ימים ארוכים בארכיונים של כנסיות בספרד ובדרום-אמריקה. מכריו מספרים שהיה “פתוח לכל רעיון ומוכן לכל ניסיון, ו’שרוף’ על העדות בירושלים”. במיוחד אהב ילדים והתחבב עליהם. לא אחת כונה בפיהם “הקוסם”, בשל הלהטוטים שהיה מציג בפניהם.