Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎17 Kislev 5784 | ‎30/11/2023

Scroll to top

Top

Itzjak Navon z”l: hanasí hajamishí shel Israel, halaj le-olamó beguil 94

Itzjak Navon z”l: hanasí hajamishí shel Israel, halaj le-olamó beguil 94

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – נבון חיבר כמה ספרים ואף מחזה מצליח, «בוסתן ספרדי», המתאר את הווי העדה הספרדית בתחילת המאה ה-20. גם על היצירה «הרומנסרו הספרדי», מופע שירי קודש וחול, הוא חתום. הוא נהג לחקור את תולדות האינקוויזיציה, ולשם כך בילה ימים ארוכים בארכיונים של כנסיות בספרד ובדרום-אמריקה. מכריו מספרים שהיה «פתוח לכל רעיון ומוכן לכל ניסיון, ו’שרוף’ על העדות בירושלים». במיוחד אהב ילדים והתחבב עליהם. לא אחת כונה בפיהם «הקוסם», בשל הלהטוטים שהיה מציג בפניהם.