Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎10 Nisan 5784 | ‎17/04/2024

Scroll to top

Top

Jafirót be-majané ha-hashmadá Treblínka guilú Gehenóm

Jafirót be-majané ha-hashmadá Treblínka guilú Gehenóm

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – על פי העדויות, לפני שהנאצים נטשו את המחנה בשנת 1943 הם מיהרו להרוס את כל המבנים, לרבות הקברים ההמוניים, ושיטחו את הקרקע בניסיון להעלים את העקבות להרג ההמוני במקום.
בדוח מיוחד שהתפרסם בשנת 1946 על ידי חוקרים שבדקו את פשעי הצבא הנאצי בפולין נטען כי היה אפשר להבחין בעצמות אדם פזורות בשטח המחנה וכי במהלך החפירות אף התגלו שלדי אדם מתחת לפני האדמה. עם זאת, במסקנות הדוח הם שללו את האפשרות שמדובר בקברי אחים.