Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎14 Av 5782 | ‎11/08/2022

Scroll to top

Top

Jag Matán Torá: sipurám shel kamá sifréi Torá atikím sheadáin imánu

Jag Matán Torá: sipurám shel kamá sifréi Torá atikím sheadáin imánu

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – מוזיאון ארצות המקרא בירושלים מציג ספר תורה עתיק מתימן, המתוארך למאות ה-15 וה-16. הספר שרד בדרך נס כשספרי תורה רבים אחרים מתקופה זו ומתקופות אחרות – נשרפו והושמדו. העור עליו נכתב ספר התורה כהה יותר מגווילים מוכרים אחרים, משום שבניגוד לספרים ממקור אשכנזי שם הפרידו את שכבות העור, בתימן השתמשו בכל חלקי העור מה שגרם לצבעו יוצא הדופן. הספר היה בשימוש במשך מאות שנים, ועבר מיד ליד עד שנקנה על ידי סוחר בתימן. משם הוא התגלגל והגיע לאוסף של משפחת גרין, שאחראית להצגתו במוזיאון.