Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎7 Nisan 5784 | ‎15/04/2024

Scroll to top

Top

Karin A, hakráv sheló supár

Karin A, hakráv sheló supár

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – שנים אחרי פעולת הקומנדו הימי ללכידת האוניה «קארין איי», יוצא לאור הסיפור לראשונה: המידע על ספינה עמוסת נשק בדרך לעזה, ההחלטה לשלוח לוחמי שייטת שישתלשלו מהאוויר, ההוראה של צ’ייני לתקוף 150 מייל דרומית לתעלת סואץ וההשתלטות המהירה. הסיפור המלא על המבצע ששינה את פני האזור כולו