Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎16 Tishri 5784 | ‎01/10/2023

Scroll to top

Top

Kehilat ha-romaniotim he-atiká

Kehilat ha-romaniotim he-atiká

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – הרומניוטים הם עדה יהודית לא אשכנזית ולא ספרדית שהתגוררה ביוון ובדרום טורקיה של ימינו. על פי המסורת הרומניוטית, מקור הקהילה מיהודים שיצאו מארץ ישראל לאחר חורבן בית המקדש השני בשנת 70 לספירה.
לרומניוטים הייתה שפה משלהם בדומה ליידיש ולדינו, שנקראה יווניטיקה או יוונית-יהודית, והייתה מבוססת על ניב יווני-הלניסטי קדום ועברית. בתקופת מלחמת העולם השנייה כמעט כל חברי העדה נרצחו בתאי הגזים של אושוויץ.
כיום מתגוררים חברי העדה בעיקר ביוון, בישראל ובעיר ניו יורק. ביוון מונה הקהילה כ-50 איש בקירוב.
בנחלאות בירושלים מתפללים חברי הקהילה בבית כנסת קטן בשם ‘בית אברהם ואהל שרה’.