Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎23 Kislev 5784 | ‎06/12/2023

Scroll to top

Top

Ktzín haKnesét harishón, Yoná Jatzór, shejazá et hairúa harishón

Ktzín haKnesét harishón, Yoná Jatzór, shejazá et hairúa harishón

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – קצין הכנסת שהזהיר מפני פיגוע – שהתגשם

יומן אישי של קצין הכנסת הראשון יונה חצור, שנחשף לראשונה ב»ישראל היום», מגלה כי הוא חזה את האירוע שבו נפצעו בן־גוריון ושלושה שרים מרימון

ב־1958 הקים חצור את משמר הכנסת ואף עיצב עבורו מדים וכובעי פונפון. לאחר גיוס אנשי המשמר הם נשלחו לבית ספר לשוטרים. במהלך עבודתו בכנסת השלים את לימודיו בפקולטה למשפטים, וב־1960, כשפרש מהכנסת, מינה אותו השר פנחס ספיר למפקח על היהלומים במשרד המסחר והתעשייה