Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎20 Sivan 5783 | ‎09/06/2023

Scroll to top

Top

Lirót et sába larishoná

Lirót et sába larishoná

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – לראות את סבא לראשונה

בשלהי שנות ה־90 מצאה מרגיט ברנר, אז חוקרת צעירה במוזיאון המפואר המצוי במרכזה של הבירה האוסטרית, במדפי האחסון, קופסת קרטון חומה ועליה כתובת לקונית: «יהודי טרנוב 1942». לדבריה, היא ועמיתיה רק רצו לעשות סדר באוספים של המחלקה לאנתרופולוגיה ולהבין מה המחלקה עשתה במהלך השנים, בין היתר בשנות השלטון הנאצי באוסטריה. איש לא שיער לאן יוביל הממצא, שנראה במבט ראשון שגרתי לחלוטין.