Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎18 Kislev 5784 | ‎01/12/2023

Scroll to top

Top

Masaó shel rav Moshé Basóla lifnéi 500 shaná beEretz Israel ufratím miyomanó

Masaó shel rav Moshé Basóla lifnéi 500 shaná beEretz Israel ufratím miyomanó

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – רבי משה באסולה (לעתים בסולה; נולד ה’ר»מ, בפזארו  – ה’ש»כ 1560בצפת ) רב ומקובל.ספר מסעותיו זכה לפופולאריות רבה.

שמו המלא הוא רבי משה ברבי מרדכי באסולה. כינה את עצמו ‘הצרפתי’ ולכן ייתכן שמוצאו מצרפת. רבי משה היה בן למשפחת רבנים ידועת  בארץ ישראל ובאיטליה מהמאה ה-15 למאה ה-18. שם משפחתו של רבי משה – ‘באסולה’- מלמד שמקור המשפחה הוא כנראה מהעיר בזל, היא הצורה הלטינית של השם בזל :Basilea) שבשוויץ.

שימש בצעירותו רבנות בעיר הולדתו פזארו. בשנת 1521 הפליג לארץ ישראל דרך כרתים וקפריסין וסייר בה כשנה חצי. את רשמיו בביקורו זה הנציח בספר הקרוי «ספר המסעות». ספר זה הוא מקור עשיר לתיאור ארץ ישראל, אתריה ותושביה באותן שנים ובמיוחד הקהילה היהודית.

לאחר שחזר לאיטליה התגורר רבי משה באסולה באנקונה ועמד בה בראש ישיבה. בערוב ימיו עלה רבי משה לארץ ישראל וקבע את מושבו בעיר צפת , שם קשר קשרי ידידות עם רבני העיר ובמיוחד עם רבי משה קורדובירו. בנו של רבי משה, הרב עזריאל, היה תלמיד חכם ידוע. ובין תלמידיו היה ר’ יהודה אריה ממודנה