Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎8 Shevat 5783 | ‎30/01/2023

Scroll to top

Top

Max Brod: mi-Prag le-Tel-Aviv

Max Brod: mi-Prag le-Tel-Aviv


HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – הכין ברוד ניתוח מפורט
באוקטובר 27- ב1941- ב
בצרוף המלצה להעלאתו על הבמה של המחזה “הדגן
הוא ירוק” מאת המחזאי האנגלי אמלין וויליאמס
. “מחזה מצוין, מתאים
מאד לתיאטרון שלנו – גם בהתחשב בהתעניינותם של
הקיבוצים בנושאים חברתיים”. המחזה לא עלה על במת
“הבימה” אלא על זו של תיאטרון “אהל” וזאת רק
כעבור שתים עשרה שנה