Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎14 Tammuz 5784 | ‎20/07/2024

Scroll to top

Top

Meá shaním lehakamát Beit haSfarím haLeumí

Meá shaním lehakamát Beit haSfarím haLeumí

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – שמואל הוגו ברגמן נולד בכ״ו בכסלו תרמ״ד, 25 בדצמבר 1883 בפראג (כיום בירת צ׳כיה). למד באוניברסיטאות פראג וברלין וקיבל את תוארו האקדמי באוניברסיטת פראג ב-1905. בשנים 1907–1919 שימש כספרן בספריית האוניברסיטה בפראג והיה מפעילי תנועת הסטודנטים הציונית ״בר כוכבא״ שבפראג. אף היה בין משתתפי ועידת הייסוד של ״ההתאחדות״ בפראג (1920), שבה השתתפו בין היתר מרטין בובר וא״ד גורדון, השניים שעיצבו את הגותו היהודית והלאומית. ב־1919 עבר ללונדון, בה ניהל את מחלקת התרבות של ההסתדרות הציונית. עלה ארצה ב־1920 וניהל מאז עד 1935 את בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים. היה חבר ״הפועל הצעיר״ והשתתף בועידת ייסוד ההסתדרות. היה מזכיר ועידת ההסתדרות השניה. היה מפעילי ועדת התרבות המרכזית, בית הדין העליון של ההסתדרות ועוד (עד 1927). מ־1928 היה מראשי ״ברית שלום״. מרצה לפילוסופיה באוניברסיטה העברית מ־1928 ומ־1935 עד פרישתו ב־1955 פרופסור. כיהן כרקטור הראשון באוניברסיטה העברית בירושלים (1935–1938).