Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎12 Nisan 5784 | ‎20/04/2024

Scroll to top

Top

Mejkár megalé shKeshét Wilson beHar Habáit, nivnetá bitkufát Hórdus

Mejkár megalé shKeshét Wilson beHar Habáit, nivnetá bitkufát Hórdus

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – השאלה מי בנה את קשת וילסון, מעסיקה את הקהילה הארכיאולוגית במשך תקופה ארוכה, כשברור לכל שזה לא היה צ׳ארלס וילסון, מודד הקרקעות והקצין הבריטי, שפעל בירושלים ובסביבותיה בסוף המאה ה-19 והיה הראשון לחקור את הקשת הקרויה על שמו. עד לאחרונה נחלקה הקהילה הארכיאולוגית בין אלה שחשבו שהקשת – מבנה בולט בנוף הירושלמי אשר שימש מאמינים בדרכם לבית המקדש השני – נבנתה במקור סביב ראשית הספירה על ידי הורדוס, בעוד שאחרים סברו שמדובר במבנה מאוחר יותר, אולי אפילו 600 שנה לאחר הורדוס מהתקופה האסלאמית הקדומה