Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎13 Tishri 5784 | ‎28/09/2023

Scroll to top

Top

Mifál taasiyát habsamím beBinyamina shehafáj leyékev matzliáj, joguég 70 shaná

Mifál taasiyát habsamím beBinyamina shehafáj leyékev matzliáj, joguég 70 shaná

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – הסיפור שלנו מתחיל עוד קודם. כחלק ממפעל התמיכה העצום שלו בהתיישבות הציונית, הקים הברון רוטשילד בשנת 1924 מפעל בשמים במושבה בנימינה ולצידו שכונה חדשה, «שכונת יעקב», שתושביה, משפחות עולים מגרוזיה שהובאו מפתח תקווה, הועסקו בקטיף הפרחים למיצוי תמציות הבשמים

קיסר אתיופיה האחרון, היילה סלאסי (1975-1892) ואשתו, בביקורם בארץ בשנת 1933, קיבלו בהוקרה בושם מיוחד מתוצרת המפעל שנשא את השם «מלכת שבא». אך הצלחת המפעל לא האריכה ימים. בשנת 1934, עם המעבר של תעשיית הבשמים העולמית לתמציות סינתטיות – נסגר המפעל וננטש, והמבנים שלו שימשו בעיקר לאימוני «ההגנה», לקראת המדינה שבדרך.

 
   

בשנת 1952, לאחר שעמד ללא שימוש כ־18 שנה, שוכר זלצר את מתחם «בית החרושת ליסמין» ממועצת בנימינה, ומקים את «יקב אליעז» ע»ש בנו אליעזר. הוא גם החליט להוסיף את שם הבן באופן רשמי לשמו, ומאז חתם «יוסף זלצר־אליעז».