Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎21 Iyyar 5784 | ‎28/05/2024

Scroll to top

Top

Mimtzá arjeológui biYerushaláim: bulá mitkufát mamléjet Yehudá

Mimtzá arjeológui  biYerushaláim: bulá mitkufát mamléjet Yehudá

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – גודלה של הבולה כסנטימטר אחד, ועל פי סוג הכתב המופיע עליה, היא מתוארכת למאה השביעית לפני הספירה – תקופת ממלכת יהודה. המונח ״אשר על הבית״ מתאר את התפקיד הבכיר ביותר בהיררכיה המלכותית בממלכת יהודה וישראל, והוא מופיע לראשונה ברשימת שרי שלמה. תפקיד זה מוזכר בתנ״ך בהתייחס למספר דמויות בעלות השפעה ניכרת בממלכה, והוא מתאר שר בכיר שהיה מקורב מאוד למלך