Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎8 Sivan 5784 | ‎14/06/2024

Scroll to top

Top

Mimtzá jadash be-Beit Shearím

Mimtzá jadash be-Beit Shearím

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – השער של בית שערים: התגלית המפתיעה ממעוז הסנהדרין
חוקרי אוניברסיטת חיפה גילו שער גדול הבנוי מאבנים, במהלך החפירות שלהם במקום מושבו של רבי יהודה הנשיא במאה השנייה לספירה. זאת למרות הדעה הרווחת כי יישובים מאותה תקופה היו ללא שערים. «זו הפתעה גדולה» שאולי מסבירה את שם היישוב