Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎11 Nisan 5784 | ‎19/04/2024

Scroll to top

Top

Mimtzaím hameidím al jazarát shivté Israel laáretz, lifné 3200 shaná

Mimtzaím hameidím al jazarát shivté Israel laáretz, lifné 3200 shaná

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – תגלית חשובה ויוצאת דופן נחשפה בחפירות ארכיאולוגיות בגן לאומי תל לכיש: ‘מקדש שער’ מתקופת בית ראשון (המאה ה-8 לפני הספירה), ובו מה שמתפרש כעדויות מרתקות לביטול הפולחן במקום בידי חזקיהו המלך, כפי שתואר בספר מלכים ב’ – «הוא הסיר את הבמות ושיבר את המצבות וכרת את האשרה…» (מלכים ב’, יח’, ד’).

החפירה הארכיאולוגית נוהלה בחודשים ינואר-מרץ ע»י רשות העתיקות, ביוזמת משרד ירושלים ומורשת ובשיתוף רשות הטבע והגנים, לטובת המשך פיתוח גן לאומי תל לכיש למבקרים. חלקו הצפוני של השער נחשף לפני עשרות שנים ע»י משלחת בריטית ומשלחת של אונ’ תל אביב, והחפירה הנוכחית עסקה בחשיפה מלאה של השער. חשיפה זו, העלתה כי מדובר בשער הגדול ביותר המוכר בארץ מתקופת בית ראשון.