Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎20 Adar I 5784 | ‎29/02/2024

Scroll to top

Top

Mitzaím arjeológuim jadashím bi-Yerushaláyim mitkufát Bait Shení

Mitzaím arjeológuim jadashím bi-Yerushaláyim mitkufát Bait Shení


HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – נחשפו ממצאים המקימים לתחייה את סיפור חורבן בית המקדש בירושלים
בעבודות רשות העתיקות בתעלת הניקוז בת ה-2000 שבין עיר דוד והגן הארכיאולוגי של ירושלים, התגלו חרב של חייל רומאי בנדנה, וחריטה של מנורת בית המקדש על כלי אבן.
התעלה שימשה מנהרת מסתור לתושבי ירושלים מפני הרומאים, בתקופת חורבן בית המקדש השני.