Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎11 Nisan 5784 | ‎19/04/2024

Scroll to top

Top

Racha Freier: meyasedet Aliyat Hanoar ve-Eshet maas shel Yahadut Germania

Racha Freier: meyasedet Aliyat Hanoar ve-Eshet maas shel Yahadut Germania

HAPINÁ HAIVRIT – רחה שְוַוייצר Schweitzer
נולדה ב-1892 בנוֹרְדֶן Norden
שבצפון-מערב גרמניה. לאחר שלמדה שפות באוניברסיטה עבדה כמורה וחוקרת פולקלור. ב-1919 נישאה לרב ד»ר משה (מוריץ) יששכר פריאר (Moritz Freier;‏ 1889–1969), שכיהן כרב בקהילות סופיה וברלין.
על רקע האנטישמיות הגוברת בגרמניה, הפכה פריאר לציונית מעשית. בשנת 1932 הגתה ומימשה את הרעיון לשלוח במאורגן נוער יהודי לארץ ישראל, על מנת להתחנך בקיבוצים. בסוף שנת 1932 יצאה מברלין קבוצת הנוער הראשונה שריכזה ומימנה פריאר
בכספים שאספה. מאז, פעלה ללא הרף להצלת ילדי יהודי גרמניה. שנה לאחר מכן,
בשנת 1933 אישר הקונגרס הציוני העולמי את רעיונותיה; אך את הכספים והתומכים נאלצה בתחילה לגייס בעצמה. בשנת 1935 הציעה פריאר להרחיב את מפעל הצלת הנוער גם לפולין, אוסטריה וצ’כוסלובקיה, אך הצעתה נדחתה בידי המוסדות הציוניים.