Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎7 Nisan 5784 | ‎15/04/2024

Scroll to top

Top

Saba she-nitzál meha-nátzim bi-zjut glidería

Saba she-nitzál meha-nátzim bi-zjut glidería

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – כשסבא ניצל מהנאצים בזכות גלידרייה
כשהנאצים פלשו להונגריה, יצחק מאיר והוריו מצאו מקלט בגלידרייה של חסיד אומות העולם פרנצ’סקו טירלי. כלתו, הרבנית ד»ר תמר מאיר, הפכה את הסיפור המדהים לספר ילדים. «העובדה שסבא הסתתר בחנות גלידה היא אטרקציה עבור הנכדים, קצת כמו האגדה על עמי ותמי». עכשיו היא מחפשת קרובים של ניצולים נוספים מהגלידרייה ויש לה כבר קצה חוט