Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎19 Iyyar 5784 | ‎27/05/2024

Scroll to top

Top

Salaj Shabati jogeg 50 le-hakranató, veadain meod actuali

Salaj Shabati jogeg 50 le-hakranató, veadain meod actuali


HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – חמישים שנה מאז שהסרט הבלתי נשכח כבש את הקופות ועצבן את המבקרים, סאלח שבאתי עדיין איתנו. עשרות שנים לפני תחקיר ״המקור״ על קק״ל, הרס סאלח את החגיגה כשעקר עצים במטרה לנטוע אותם שוב. שרת החוץ גולדה מאיר, שנחרדה מאותה סצנה, ניסתה למנוע את הפצת הסרט בחו״ל כי מהקרן קיימת לא עושים בדיחה, אבל עותק מהסרט חמק לסן פרנסיסקו וזכה בפרס – היא התרצתה.