Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎18 Elul 5779 | ‎18/09/2019

Scroll to top

Top

Séfer haTorá shejazar habáita

Séfer haTorá shejazar habáita

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – הוא יצר קשר עם ידיד מישראל המתעסק במכירת ספרי תורה עתיקים. מנשה ביקש לרכוש ספר תורה הכתוב במסורת תימן, כפי מסורת משפחת אשתו, והידיד הציע לו ספר תורה עתיק ללא נרתיק שנכתב לפני כ-120 שנה. למרות הזמן הרב שחלף מאז כתיבתו “ספר התורה במצב די טוב” אמר הידיד למנשה שביקש לאתר את מקורותיו של הספר