Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎22 Tishri 5782 | ‎28/09/2021

Scroll to top

Top

Séfer Selijót atík rishón shehudpás beivrít al yedéi ishá

Séfer Selijót atík rishón shehudpás beivrít al yedéi ishá

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – הספרייה הלאומית חושפת ספר סליחות עתיק שככל הידוע הודפס על ידי אישה לפני כ-550 שנה באיטליה.

ספרי הדפוס הראשונים בשפה העברית, בשלהי המאה ה-15, היו ברובם ספרי לימוד אבל מדפיס חלוץ   אחד החליט ללכת בכיוון אחר – ולהדפיס ספרי תפילה. שמו היה רבי משולם קוזי, והוא הצליח להקים בית דפוס קטן Piove di Sacco באיטליה בעיירה .

הוא חקק בספרים “אותיות אשכנזיות” מרהיבות ביופיין וחשב להוציא לאור ספרים רבים, אולם בסופו של דבר הוציא בית הדפוס שלו שני ספרים בלבד: “ארבעה טורים” – .סיכום של ההלכות והמצוות, וסדר סליחות על פי מנהג אשכנז