Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎19 Av 5782 | ‎16/08/2022

Scroll to top

Top

Séfer Selijót atík rishón shehudpás beivrít al yedéi ishá

Séfer Selijót atík rishón shehudpás beivrít al yedéi ishá

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – הספרייה הלאומית חושפת ספר סליחות עתיק שככל הידוע הודפס על ידי אישה לפני כ-550 שנה באיטליה.

ספרי הדפוס הראשונים בשפה העברית, בשלהי המאה ה-15, היו ברובם ספרי לימוד אבל מדפיס חלוץ   אחד החליט ללכת בכיוון אחר – ולהדפיס ספרי תפילה. שמו היה רבי משולם קוזי, והוא הצליח להקים בית דפוס קטן Piove di Sacco באיטליה בעיירה .

הוא חקק בספרים «אותיות אשכנזיות» מרהיבות ביופיין וחשב להוציא לאור ספרים רבים, אולם בסופו של דבר הוציא בית הדפוס שלו שני ספרים בלבד: «ארבעה טורים» – .סיכום של ההלכות והמצוות, וסדר סליחות על פי מנהג אשכנז