Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎16 Av 5782 | ‎13/08/2022

Scroll to top

Top

«Sela Janá»: sipur me-et Nejama Cohen

«Sela Janá»: sipur me-et Nejama Cohen


HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – סלע חנה. נכתב על ידי
נחמה כהן מפי אביה :חנוכה של שנת תש»ח היה חג החנוכה האחרון שלנו בעיר העתיקה לפני שנפלה בידי הירדנים. היו אלה ימים קשים ליהודי ירושלים.