Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎19 Kislev 5784 | ‎01/12/2023

Scroll to top

Top

«Sela Janá»: sipur me-et Nejama Cohen

«Sela Janá»: sipur me-et Nejama Cohen


HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – סלע חנה. נכתב על ידי
נחמה כהן מפי אביה :חנוכה של שנת תש»ח היה חג החנוכה האחרון שלנו בעיר העתיקה לפני שנפלה בידי הירדנים. היו אלה ימים קשים ליהודי ירושלים.