Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎6 Nisan 5780 | ‎30/03/2020

Scroll to top

Top

“Sela Janá”: sipur me-et Nejama Cohen

“Sela Janá”: sipur me-et Nejama Cohen


HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – סלע חנה. נכתב על ידי
נחמה כהן מפי אביה :חנוכה של שנת תש”ח היה חג החנוכה האחרון שלנו בעיר העתיקה לפני שנפלה בידי הירדנים. היו אלה ימים קשים ליהודי ירושלים.