Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎9 Tishri 5784 | ‎24/09/2023

Scroll to top

Top

Séret documentári jadásh al Leonard Bernstein majaziró lajaím

Séret documentári jadásh al Leonard Bernstein majaziró lajaím

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – אחד הגילויים המפתיעים ומעוררי ההשראה בסרט הוא הנחישות והנחרצות וחוסר הפחד של ברנשטיין בנוגע לביטוי דעותיו. אפשר לראות בחלק מהקונצרטים שהוביל הצהרות פוליטיות מהדהדות. הקונצרטים שלו בתל אביב ב-1963 ובירושלים ב-1967 היו התייצבות חד משמעית לצד מדינת ישראל, ואילו הקונצרט ההיסטורי שלו בצל חומת ברלין ב-1989 נחשב עד היום לאחד מהאירועים התרבותיים המשמעותיים שליוו את הסרת מסך הברזל וסיום המלחמה הקרה. אבל ברנשטיין, כאמור, לא הסתפק ביצירתו, וניצל את  מעמדו הציבורי כדי להפיץ את דעותיו שהכניסו אותו לצרות לא פעם, במיוחד בתחילת דרכו המקצועי, עת זכה השם ליאונרד ברנשטיין לתשומת לב הרשויות, ולא בגלל כשרונו המוזיקלי