Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎6 Nisan 5784 | ‎14/04/2024

Scroll to top

Top

Shimón Shama, hahistorión hakotév et hasipúr shel hayehudím

Shimón Shama, hahistorión hakotév et hasipúr shel hayehudím

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – במאות עמודי הספר, שהוא הכרך הראשון בטרילוגיה שאף עובדה לסדרת טלוויזיה מצליחה של הבי־בי־סי, נדמה שאמה למנצח של תזמורת גדולה. הוא מצליח להקיף 2,500 שנות היסטוריה של עם קטן, יחיד ומיוחד, שנוא ונערץ, חכם ומסובך, רדוף ונרדף, אוד מוצל שנהפך לאובססיה של האנושות בכל דור ודור; עם שאמונתו אל אחד, ליבתו ספר הספרים, סלע קיומו ירושלים, גאונותו אומנותו, קושיותיו ושאלותיו מעצבנות את סביבתו והן גם מקור שרידותו. לכל אורך הספר תהיתי: «אם הכרך הזה מסתיים בגירוש יהודי ספרד, מה כבר נותר לחדש בכרכים הבאים?» שהרי, כפי שברני לימד אותי, ככל שדברים משתנים הם נותרים אותו הדבר. באנגלית כבר הופיע אשתקד הכרך השני, הסוקר את תולדות היהודים מסוף המאה ה–15 עד סוף המאה ה–19, והכרך האחרון יוקדש למאה ה–20