Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎18 Av 5781 | ‎26/07/2021

Scroll to top

Top

Sidrát ha-TV al ha-Hertzelim, vedmuyót miména

Sidrát ha-TV al ha-Hertzelim, vedmuyót miména


HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – שבט הרצל: סדרה חדשה מצאה את בני משפחתו של חוזה המדינה
אחד מהם הוא קואצ’ר, השני מחזיק בחזות בן גוריונית והשלישית אמנית שוודאי גורמת לו להתהפך בקבר. סדרת התעודה “ההרצלים” בערוץ 1 תציג את קרוביו של בנימין זאב הרצל

Etiquetas