Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎4 Tevet 5782 | ‎08/12/2021

Scroll to top

Top

Sipur hasharsheret she-sagar maagal

Sipur hasharsheret she-sagar maagal


HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – והאישה אמרה לה: כשמצאנו אותך, היתה עליך שרשרת מזהב עם ריקועים משונים
יכול להיות שזה משהו שכתוב
בעברית, אינני יודעת אך אם תרצי אותה, תחפשי בביתך אולי תמצאי אותה
והיא תשמש לך כהוכחה ואולי גם כזהות למוצאך.

Etiquetas