Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎20 Av 5781 | ‎29/07/2021

Scroll to top

Top

Abba Eban

Abba Eban, ha-diplomát ha-agadí

27 Tevet 5779 (03/01/2019) |

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – אבן היה אדם קפדן ונמרץ. הוא נהג לשמור כל מכתב שקיבל, כל מאמר שכתב, כל נאום שהכין וכל רעיון ששרבט על פיסת נייר. הוא היה, אם תרצו, מדען של מילים. עם שובו … Leer más