Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎10 Sivan 5784 | ‎16/06/2024

Scroll to top

Top

Abba Eban, ha-diplomát ha-agadí

Abba Eban, ha-diplomát ha-agadí

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – אבן היה אדם קפדן ונמרץ. הוא נהג לשמור כל מכתב שקיבל, כל מאמר שכתב, כל נאום שהכין וכל רעיון ששרבט על פיסת נייר. הוא היה, אם תרצו, מדען של מילים. עם שובו מארה»ב כיהן כנשיא מכון ויצמן למדע ברחובות. באותה שנה, 1959, גם החל בקריירה פוליטית קצרה יחסית אך משמעותית, כשנבחר לכנסת מטעם מפלגת השלטון מפא»י. בראשה עדיין עמד אז המנהיג ההחלטי בן גוריון, שמינה את אבן לשר בלי תיק וכעבור מספר חודשים לשר החינוך. בין השנים 63′ ל־ 66′, בממשלה של אשכול, היה סגן ראש הממשלה. ואז, החליק לתפקיד שהיה תפור על פי מידותיו – שר החוץ של מדינת ישראל.