Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎17 Adar I 5784 | ‎26/02/2024

Scroll to top

Top

Ilana Rovina

Hasajkanít vehazaméret Ilana Rovina Z”L haljá leolamá hashavúa

5 Heshvan 5781 (22/10/2020) |

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – רובינא הייתה מתעלומות הזמר העברי. בלי סיבה נראית לעין היא ירדה לפתע מהבמות, חדלה לשיר ונעלמה מהזרקורים. לפני 14 שנה היא הפתיעה, כשבגיל 72 חזרה בלי התראה מוקדמת למופע משותף עם שחקן הבימה … Leer más