Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎11 Iyyar 5784 | ‎19/05/2024

Scroll to top

Top

Hasajkanít vehazaméret Ilana Rovina Z”L haljá leolamá hashavúa

Hasajkanít vehazaméret Ilana Rovina Z”L haljá leolamá hashavúa

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – רובינא הייתה מתעלומות הזמר העברי. בלי סיבה נראית לעין היא ירדה לפתע מהבמות, חדלה לשיר ונעלמה מהזרקורים. לפני 14 שנה היא הפתיעה, כשבגיל 72 חזרה בלי התראה מוקדמת למופע משותף עם שחקן הבימה הוותיק שלמה בר-שביט, נאמנה של אמה, שנפטר לפני שנה. הקהל הנרגש במופע בצוותא שמח לשמוע שהיא שמרה על קולה וההומור שהפגינה לא הסגיר את סיפור חייה הקשה