Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎11 Iyyar 5784 | ‎19/05/2024

Scroll to top

Top

Meir Frenkel

Meir Frenkel, ish halashón haivrít mileidá

26 Tevet 5782 (30/12/2021) |

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – מאיר פרנקל (4 בספטמבר 1906 – 1976) היה בלשן, חוקר בתחומי השפה העברית וקרבת לשונות

נולד בברלין ב-1906 למשפחה יהודית אמידה, בעלת «בנק פרנקל». שמו המלא היה פריץ מאיר (הוגו-היינריך), על … Leer más