Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎21 Av 5781 | ‎29/07/2021

Scroll to top

Top

Nurit Hirsh

Nurít Hirsh, al esrím hatajanót ha-jashuvót be-jayeha

22 Adar 5775 (12/03/2015) |

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – נורית הירש מספרת על 20 התחנות החשובות בחייה היא נולדה בתל אביב לפני 72 שנה, לזוג הורים שעלו לישראל ממזרח אירופה והשתלבו היטב בארץ אמה לאה, הייתה עורכת דין ואביה הלל, … Leer más